Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

NTVN 85-06

Het juninummer is uit

Metabiomaterialen

In het artikel 'Metabiomaterialen: van strikjes tot zeepfilms en origami' vertellen Sebastien Callens en Amir Zadpoor over hun onderzoek naar metabiomaterialen. Dit zijn metamaterialen die specifiek ontworpen zijn voor biomedische doeleinden, zoals voor het vervangen van ziek of defect weefsel. Foto: Marieke de Lorijn

Vorige Volgende

Prijsvraag

De vijfentwintigste NTvN-prijsvraag voor promovendi, pas-gepromoveerden.

Iedere (aanstaande) natuurkundige die in het tweede jaar of verder van zijn of haar promotieonderzoek zit of die gepromoveerd is na 1 januari 2017 wordt uitgenodigd mee te doen aan de prijsvraag voor promovendi, pas-gepromoveerden en doctorandi. Deze prijsvraag wordt georganiseerd door het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde. Ook niet-natuurkundigen die gepromoveerd zijn op een onderwerp dat gerelateerd is aan de fysica kunnen deelnemen. De deelnemers worden uitgedaagd om een goed en leesbaar artikel te schrijven over hun promotieonderzoek (doctoraatsverhandeling) op het gebied van de natuurkunde.

Lezersdoelgroep:

Nederlandstalige (aankomende) fysici: studenten (hbo/universiteit), medewerkers in onderwijs, onderzoek of bedrijfsleven, gepensioneerden.

Richtlijnen prijsvraagartikel:

 • Het artikel moet gaan over het promotieonderzoek, niet over een willekeurig onderwerp; 
 • Het artikel moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor natuurkundigen buiten het betreffende vakgebied; 
 • Geschreven in het Nederlands;
 • Totaal aantal woorden: maximaal 2000 woorden, dit is inclusief figuurbijschriften, referenties, biografie van de auteur, kop en tussenkoppen, enzovoort (artikelen die deze limiet overschrijden worden geweigerd); 
 • Bondige kop, eventueel met chapeau; 
 • Inleiding 100 woorden; 
 • Tussenkopjes na steeds ±300 woorden; 
 • Jargon vermijden of goed uitleggen; 
 • Zo min mogelijk formules (indien toch nodig zoveel mogelijk in een kader plaatsen); 
 • Een goede verhouding tussen tekst en illustraties (minimale resolutie illustraties: 300 dpi); 
 • Wetenschappelijke biografie van auteur (maximaal 60 woorden) en pasfoto; 
 • Het artikel moet zelfstandig door de deelnemer geschreven zijn; 
 • Het artikel mag niet eerder gepubliceerd/verschenen zijn. 

Aanlevermethode prijsvraagartikel:

Inzendingen dienen digitaal te worden verstuurd in de vorm van een Worddocument met daarin opgenomen de figuren en andere toebehoren. 

Beoordeling inzendingen:

De redactie stelt de prijswinnaars vast op voorstel van een jury uit haar midden. De drie beste artikelen worden geplaatst in het NTvN. Tevens is voor de drie beste artikelen een geldprijs beschikbaar: 1000 euro voor de nummer 1, 750 euro voor de nummer 2 en 500 euro voor de nummer 3. De prijzen worden overhandigd tijdens FYSICA 2020, het jaarlijkse congres van de NNV.

Deadline insturen:

De artikelen moeten voor 1 december 2019 gezonden worden aan ntvn@ntvn.nl.

Meer informatie:

Bel of e-mail Esger Brunner of Marieke de Boer: Telefoon: 020 - 59 222 50 E-mail: ntvn@ntvn.nl.