Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

NTVN 85-07

Het julinummer is uit! Het nieuwe themanummer telt 100 pagina's en toont welke rol natuurkunde speelt in de kunst.

Schilderen met meteorietenstof

Particles of Dust, 2017. Dust, dirt, meteorite particles, iron particles, copper particles, metal alloy and metal pigments on canvas, linnen and jute, 170 x 375 cm. Foto: Gert Jan van Rooij.

Vorige Volgende

Prijsvraag

De vijfentwintigste NTvN-prijsvraag voor promovendi, pas-gepromoveerden.

Iedere (aanstaande) natuurkundige die in het tweede jaar of verder van zijn of haar promotieonderzoek zit of die gepromoveerd is na 1 januari 2017 wordt uitgenodigd mee te doen aan de prijsvraag voor promovendi, pas-gepromoveerden en doctorandi. Deze prijsvraag wordt georganiseerd door het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde. Ook niet-natuurkundigen die gepromoveerd zijn op een onderwerp dat gerelateerd is aan de fysica kunnen deelnemen. De deelnemers worden uitgedaagd om een goed en leesbaar artikel te schrijven over hun promotieonderzoek (doctoraatsverhandeling) op het gebied van de natuurkunde.

Lezersdoelgroep:

Nederlandstalige (aankomende) fysici: studenten (hbo/universiteit), medewerkers in onderwijs, onderzoek of bedrijfsleven, gepensioneerden.

Richtlijnen prijsvraagartikel:

 • Het artikel moet gaan over het promotieonderzoek, niet over een willekeurig onderwerp; 
 • Het artikel moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor natuurkundigen buiten het betreffende vakgebied; 
 • Geschreven in het Nederlands;
 • Totaal aantal woorden: maximaal 2000 woorden, dit is inclusief figuurbijschriften, referenties, biografie van de auteur, kop en tussenkoppen, enzovoort (artikelen die deze limiet overschrijden worden geweigerd); 
 • Bondige kop, eventueel met chapeau; 
 • Inleiding 100 woorden; 
 • Tussenkopjes na steeds ±300 woorden; 
 • Jargon vermijden of goed uitleggen; 
 • Zo min mogelijk formules (indien toch nodig zoveel mogelijk in een kader plaatsen); 
 • Een goede verhouding tussen tekst en illustraties (minimale resolutie illustraties: 300 dpi); 
 • Wetenschappelijke biografie van auteur (maximaal 60 woorden) en pasfoto; 
 • Het artikel moet zelfstandig door de deelnemer geschreven zijn; 
 • Het artikel mag niet eerder gepubliceerd/verschenen zijn. 

Aanlevermethode prijsvraagartikel:

Inzendingen dienen digitaal te worden verstuurd in de vorm van een Worddocument met daarin opgenomen de figuren en andere toebehoren. 

Beoordeling inzendingen:

De redactie stelt de prijswinnaars vast op voorstel van een jury uit haar midden. De drie beste artikelen worden geplaatst in het NTvN. Tevens is voor de drie beste artikelen een geldprijs beschikbaar: 1000 euro voor de nummer 1, 750 euro voor de nummer 2 en 500 euro voor de nummer 3. De prijzen worden overhandigd tijdens FYSICA 2020, het jaarlijkse congres van de NNV.

Deadline insturen:

De artikelen moeten voor 1 december 2019 gezonden worden aan ntvn@ntvn.nl.

Meer informatie:

Bel of e-mail Esger Brunner of Marieke de Boer: Telefoon: 020 - 59 222 50 E-mail: ntvn@ntvn.nl.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Archief NTvN-Prijsvraag (werk in uitvoering)

Hieronder vindt u alle winnaars van de NTvN-Prijsvraag, waar mogelijk met een link naar de artikelen.

2019
1e prijs - Tim Cornelissen
2e prijs - Heleen van Gog
3e prijs - Jakob van den Eijnden

2018
1e prijs - Wilbert Smit
2e prijs - Bram Bet
3e prijs - Thomas Wijnen

2017
1e prijs - Stefan Jansen
2e prijs - Jolijn Onvlee
3e prijs - Roel Andringa

2016
1e prijs - Mathijs Janssen
2e prijs - Vivian Jacobs
3e prijs - Ludo Cornelissen

2015
1e prijs - x
2e prijs - x
3e prijs - x

2014
1e prijs - x
2e prijs - x
3e prijs - x

2013
1e prijs - x
2e prijs - x
3e prijs - x

2012
1e prijs - x
2e prijs - x
3e prijs - x

2011
1e prijs - x
2e prijs - x
3e prijs - x

2010
1e prijs - x
2e prijs - x
3e prijs - x

2009
1e prijs - x
2e prijs - x
3e prijs - x

2008
1e prijs - x
2e prijs - x
3e prijs - x

2007
1e prijs - x
2e prijs - x
3e prijs - x

2006
1e prijs - x
2e prijs - x
3e prijs - x

2005
1e prijs - x
2e prijs - x
3e prijs - x

2004
1e prijs - x
2e prijs - x
3e prijs - x

2003
1e prijs - x
2e prijs - x
3e prijs - x

2002
1e prijs - x
2e prijs - x
3e prijs - x

2001
1e prijs - x
2e prijs - x
3e prijs - x

2000
1e prijs - x
2e prijs - x
3e prijs - x

1999
1e prijs - x
2e prijs - x
3e prijs - x

1998
1e prijs - x
2e prijs - x
3e prijs - x

1997
1e prijs - x
2e prijs - x
3e prijs - x

1996
1e prijs - x
2e prijs - x
3e prijs - x

1995
1e prijs - x
2e prijs - x
3e prijs - x