Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

Kijken in het binnenste van een hoogoven met muonen

NTvN 86-01

Het januarinummer is uit!

Turbulentie in de diepe Middellandse Zee

Leven in de diepzee vergt turbulente menging van zeewater voor aanvoer van voedingsstoffen. Door de lastige omstandigheden zijn metingen van turbulentie in de diepzee en dus inzicht in de turbulente processen schaars. Recente precisiemetingen van de temperatuur van het water op grote diepte laten zien dat het water in de diepe Middellandse Zee bepaald niet stagnant is. Lees hier alles over in een artikel in het januarinummer van Hans van Haren. Foto: Micha Rijkenberg.

Vorige Volgende

Artikel

Kijken in het binnenste van een hoogoven met muonen

Gepubliceerd: 1 December 2019 13:00

Op grote hoogte in de atmosfeer ontstaan muonen bij interacties tussen kosmische straling en de atmosfeer. We gebruiken deze muonen om het binnenste van een hoogoven te bestuderen.

Auteurs: Kasper van Dam en Els Koffeman

Naast het licht van de zon en sterren komen er ook geladen deeltjes uit de ruimte. Deze kosmi-sche stralen hebben energieën tot wel 1020 eV. Als een kosmische straal de dampkring raakt, vindt er een reeks van interacties met atoomkernen plaats die aanleiding geeft tot een cascade van deeltjes: een zogeheten deeltjeslawine. Afhankelijk van de energie van het primaire deeltje is het mogelijk dat meer of minder deeltjes in de lawine het aardoppervlak bereiken. Het front van de lawine is voor te stellen als een soort pannenkoek van deeltjes die met praktisch de lichtsnelheid reizen. Het overgrote deel van de kosmische straling heeft echter slechts weinig energie en de lawine sterft uit voordat hij de grond raakt.

Lees het volledige artikel in het decembernummer van het NTvN.