Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

Aan het strand, stil en verlaten

Een steen in het zand met een merkwaardig patroon op een strand in Portugal.

NTvN 86-07

Het julinummer is uit!

Limburgse wijnen onderzocht met laser- en massaspe

Frans Smeets en Ron Heeren onderzochten of de verschillende productiemethodes in twee wijngaarden, op dezelfde ondergrond en met dezelfde druivenrassen, direct zichtbaar gemaakt konden worden op de plant en in de wijn.

Vorige Volgende

Artikel

Aan het strand, stil en verlaten

Gepubliceerd: 3 July 2018 12:32

Op een strand van Portugal lag deze steen, omringd door een merkwaardig patroon. Het woord interferentie drong zich direct op. Maar hoe dan? De lange zijde rechts liep evenwijdig aan de kustlijn. Had het patroon iets met de zee te maken? De steen lag echter te hoog om bij vloed onder te spoelen. Zeewind dan? Waarschijnlijker. Ik schat de lengte van de steen – ik ben geen Minnaert en ben vergeten dat precies te meten – op minstens 13 cm.

Opvallend vond ik het ontbreken van het patroon aan de bovenste ‘kopse’ kant. De vorm van de steen moest ermee te maken hebben. Was het misschien zo dat die twee koppen als coherente trillingsbronnen konden worden opgevat? De eigenlijke golf is dan de wind die een dubbel obstakel tegenkomt, vergelijkbaar met een watergolf in een meertje die een dubbele paal treft. De kuil ontstond blijkbaar door de vele buiken aan loef- en lijzijde. Of heb ik het mis?

Louis Mathot

Heeft u een plausibele verklaring voor dit verschinsel? Stuur haar dan op naar ntvn@ntvn.nl.