Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

Een nanoled voor gigabit/s optische communicatie

NTvN 84-11

Het decembernummer is uit!

Bliksem

Speelt kosmische straling een rol bij initiatie bliksem? Lees er alles over in het decembernummer van het NTvN. Foto: Arne de Laat – 153957 Photography – http://arne.delaat.net.

Vorige Volgende

Artikel

Een nanoled voor gigabit/s optische communicatie

Gepubliceerd: 1 mei 2018 13:00

De belangrijkste lichtbron voor optische communicatie is de halfgeleiderlaser. Op korte afstanden zijn lasers echter minder efficiënt omdat je daar weinig vermogen nodig hebt en lasers pas licht gaan uitzenden boven de drempelstroom die moeilijk erg klein te maken is. De controle van spontane emissie in nanofotonische structuren maakt een andere aanpak mogelijk: een nanoled die efficiënt licht in een golfgeleider kan produceren. Hier worden het ontwerp en de karakterisatie van zo’n nanoled beschreven.

Auteurs: Meint Smit, Victor Calzadilla, Bruno Romeira en Andrea Fiore

Optische integratietechnologie is een snel groeiend vakgebied. Individuele componenten zoals lasers, modulatoren en glasvezels worden al lange tijd toegepast, echter gedurende de laatste jaren worden er tientallen tot honderden van deze componenten geïntegreerd in één enkele chip. De meest complexe chips worden momenteel ontwikkeld voor gebruik in telecommunicatieverbindingen met tientallen parallelle golflengtekanalen. Ze bevatten vele lasers en complexe modulatoren met tientallen componenten per modulatorcircuit. In de datacommunicatie is er behoefte aan chips met nog grotere aantallen kanalen (duizenden) voor het overdragen van informatie over steeds kortere afstanden: tussen chips op een printplaat, maar op wat langere termijn ook tussen grote aantallen processors op een chip of tussen een processor- en een geheugenchip. Het energieverbruik per kanaal moet minimaal zijn willen we de temperatuurstijging op de chip ook in de toekomst acceptabel houden. Daarvoor hebben we efficiënte lichtbronnen nodig met lage zendvermogens, die in grote aantallen op een chip geïntegreerd kunnen worden. In dit artikel beschrijven we een nanoledlichtbron die ontwikkeld is aan de TU Eindhoven en die in grote aantallen geïntegreerd kan worden met elektronische circuits.

Lees het volledige artikel in het meinummer van het NTvN.