Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

Het nieuwe type weersvoorspelling

Simulatie van het Deense offshore windpark HornsRev. Illustratie: Whiffle.

NTvN 85-03

Het maartnummer is uit!

Periodieke systemen

Het periodiek systeem van chemische elementen werd 150 jaar geleden door Dmitri Mendelejev ingevoerd. Ongeveer vijftig jaar later volgde de overgang naar een fysische verklaring die echter pas honder jaar later in het systeem van elementaire deeltjes van het standaardmodel met het higgsboson zijn voltooiing vond. Lees er alles over in het maartnummer van het NTvN. Illustratie: Welcomia | Dreamstime.com.

Vorige Volgende

Artikel

Het nieuwe type weersvoorspelling

Gepubliceerd: 1 november 2018 15:35

Het jonge Delftse bedrijf Whiffle berekent op basis van een natuurkundig model de verwachte opbrengst van windmolenparken. Mede-oprichter Remco Verzijlbergh vertelt over het bedrijf.

“Dit is de weersvoorspelling van de toekomst en Whiffle wil aan de wieg staan hiervan,” zegt Remco Verzijlbergh die in september 2015 samen met Harm Jonker het bedrijf Whiffle oprichtte. Beiden waren destijds werkzaam aan de TU Delft als onderzoeker en zijn daar nog steeds allebei een dag per week werkzaam om het contact met de academische wereld te houden.

Whiffle is gehuisvest in het Yes!Delft-gebouw, een verzameling van jonge, beloftevolle bedrijven die op verschillende vlakken een duwtje in de rug krijgen, zoals op financieel, technisch en juridisch gebied. Ze ontwikkelen een nieuw type model dat het weer nauwkeuriger kan voorspellen dan de huidige modellen. Voor de meeste mensen is een goede weersvoorspelling vooral handig, maar voor sommige (commerciële) partijen zijn ze van cruciaal belang.

Lees het volledige artikel in het novembernummer van het NTvN.