Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

Onderaardse fysica

Illustratie: Vchalup | Dreamstime.com.

NTvN 86-07

Het julinummer is uit!

Limburgse wijnen onderzocht met laser- en massaspe

Frans Smeets en Ron Heeren onderzochten of de verschillende productiemethodes in twee wijngaarden, op dezelfde ondergrond en met dezelfde druivenrassen, direct zichtbaar gemaakt konden worden op de plant en in de wijn.

Vorige Volgende

Artikel

Onderaardse fysica

Gepubliceerd: 1 May 2020 13:00

Het NTvN staat deze maand in het teken van de aarde. We kijken hoe de binnenkant van de aarde eruitziet. En wat kunnen we leren van de geschiedenis van het aardmagneetveld?

Het aardmagneetveld
Martha Kosters en Lennart de Groot maken reconstructies van de veranderingen in het magneetveld van de aarde.

De muziek van de aarde
In een interview vertelt Arwen Deuss over haar onderzoek naar het binnenste van de aarde en de trillingen van de aarde.

Seismische inversie
In Delft doet Eric Verschuur onderzoek aan het afbeelden van de ondergrond met geluidsgolven.