Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

Lichtabsorptie door botsende zuurstofmoleculen

NTvN 86-01

Het januarinummer is uit!

Turbulentie in de diepe Middellandse Zee

Leven in de diepzee vergt turbulente menging van zeewater voor aanvoer van voedingsstoffen. Door de lastige omstandigheden zijn metingen van turbulentie in de diepzee en dus inzicht in de turbulente processen schaars. Recente precisiemetingen van de temperatuur van het water op grote diepte laten zien dat het water in de diepe Middellandse Zee bepaald niet stagnant is. Lees hier alles over in een artikel in het januarinummer van Hans van Haren. Foto: Micha Rijkenberg.

Vorige Volgende

Artikel

Lichtabsorptie door botsende zuurstofmoleculen

Gepubliceerd: 1 February 2019 13:00

Botsingsgeïnduceerde absorptie is het proces waarbij twee moleculen licht absorberen tijdens een botsing. Dit artikel bespreekt dit proces voor botsende zuurstof- en stikstofmoleculen, wat van belang is voor de nauwkeurige kalibratie van satellietmetingen aan de atmosfeer.

Auteurs: Tijs Karman, Ad van der Avoird en Gerrit Groenenboom.

Botsingsgeïnduceerde absorptie
Alles wat we weten over de atmosferen van zowel de aarde als van andere planeten is afkomstig van spectroscopische satellietmetingen. Moleculen in de atmosfeer absorberen en verstrooien een deel van het zon- of sterrenlicht dat door de atmosfeer schijnt. Aan de hand van het spectrum van dit missende licht kunnen we bijvoorbeeld de moleculaire samenstelling van de atmosfeer bepalen. Normaal gesproken absorbeert een molecuul licht door de interactie van zijn dipoolmoment met licht, dat wil zeggen, met een oscillerend elektrisch veld (een zogenoemde E1-overgang). Maar wat nu als een molecuul geen dipoolmoment heeft? In dit geval spreken we van een verboden overgang. Voor verboden overgangen is de absorptie van licht vele orden van grootte zwakker dan voor toegestane overgangen. De absorptie is dus zwak maar niet nul, en dat komt door de bijdragen van andere absorptieprocessen dan dipoolabsorptie (zoals M1 en E2, zie kader Elektronische toestanden en overgangen).

Lees het volledige artikel in het februarinummer van het NTvN.