Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

Lichtabsorptie door botsende zuurstofmoleculen

NTvN 85-12

Het decembernummer is uit!

Natuur en techniek in het basisonderwijs

Ed van den Berg vertelt in het decembernummer over de actuele stand van zaken van natuur en techniek in het basisonderwijs.

Vorige Volgende

Artikel

Lichtabsorptie door botsende zuurstofmoleculen

Gepubliceerd: 1 February 2019 13:00

Botsingsgeïnduceerde absorptie is het proces waarbij twee moleculen licht absorberen tijdens een botsing. Dit artikel bespreekt dit proces voor botsende zuurstof- en stikstofmoleculen, wat van belang is voor de nauwkeurige kalibratie van satellietmetingen aan de atmosfeer.

Auteurs: Tijs Karman, Ad van der Avoird en Gerrit Groenenboom.

Botsingsgeïnduceerde absorptie
Alles wat we weten over de atmosferen van zowel de aarde als van andere planeten is afkomstig van spectroscopische satellietmetingen. Moleculen in de atmosfeer absorberen en verstrooien een deel van het zon- of sterrenlicht dat door de atmosfeer schijnt. Aan de hand van het spectrum van dit missende licht kunnen we bijvoorbeeld de moleculaire samenstelling van de atmosfeer bepalen. Normaal gesproken absorbeert een molecuul licht door de interactie van zijn dipoolmoment met licht, dat wil zeggen, met een oscillerend elektrisch veld (een zogenoemde E1-overgang). Maar wat nu als een molecuul geen dipoolmoment heeft? In dit geval spreken we van een verboden overgang. Voor verboden overgangen is de absorptie van licht vele orden van grootte zwakker dan voor toegestane overgangen. De absorptie is dus zwak maar niet nul, en dat komt door de bijdragen van andere absorptieprocessen dan dipoolabsorptie (zoals M1 en E2, zie kader Elektronische toestanden en overgangen).

Lees het volledige artikel in het februarinummer van het NTvN.