Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde

Onderwijs 2019

Foto: ID 1498601 © Matty Symons | Dreamstime.com.

NTvN 85-12

Het decembernummer is uit!

Natuur en techniek in het basisonderwijs

Ed van den Berg vertelt in het decembernummer over de actuele stand van zaken van natuur en techniek in het basisonderwijs.

Vorige Volgende

Artikel

Onderwijs 2019

Gepubliceerd: 1 December 2019 13:00

Het decembernummer staat traditiegetrouw in het teken van onderwijs. In dit nummer vindt u naast veel artikelen over actuele ontwikkelingen in het onderwijs ook de instroomcijfers en een interview met de Natuurkundedocent van het Jaar.